« "B" Potpourri ~ and 'veg-gly' follow-up!A thoroughgoing POTPOURRI!! »